header image
 
 

DATA BAKU PEMUNGUT PBB TAHUN 2017
KELURAHAN KEDUNGASEM KECAMATAN WONOASIH
KOTA PROBOLINGGO
NO NAMA BLOK BAKU KET
SPPT KETETAPAN TOTAL SPPT TOTAL
1 SANGKURIANG 14 155 7,173,879 202 8,435,183
19 47 1,261,304
2 RIEKE DWI ARYANTI, SE 12 82 6,793,864 182 13,324,302
1 100 6,530,438
3 SUTIKNO 17 62 5,778,296 137 11,790,379
18 75 6,012,083
4 SUGIASTUTIK 8 183 6,870,774 306 12,247,846
6 123 5,377,072
5 TIMIN 3 253 9,953,230 317 12,601,614
1 64 2,648,384
6 AHMAD FAUZI 15 111 6,236,312 146 10,162,004
16 35 3,925,692
7 NURROHMA DIAN I 9 125 7,353,996 294 16,883,031
13 169 9,529,035
8 IMAM HANAFI 5 228 7,544,405 323 13,414,148
2 95 5,869,743
9 SUNARMAN 4 212 9,166,484 307 14,021,789
7 95 4,855,305
10 ROFI WAHYUDI 10 99 6,367,455 137 10,975,543
11 38 4,608,088
JUMLAH 2,351 123,855,839

JUMLAH PENERIMA KARTU KIP (KARTU INDONESIA PINTAR)

DI KELURAHAN KEDUNGASEM KECAMATAN WONOASIH

KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016

PERIODE I TGL. 03 MEI 2016

SD              :  37

SMP          : 25

SMA          : 17

SMK          :  7

TOTAL     :  86 Kartu

PERIODE II   TGL. 14 JUNI 2016

SD              : 161

SMP          :  90

SMA          : 16

SMK          :  86

TOTAL     :  353 Kartu

 

 

NO

1

NAMA

ANWAR

JABATAN

Ketua RW. 01

2 SOLEHIN Ketua RT. 001, RW.01
3 SUBIHIN Ketua RT. 002, RW.01
4 ABD. KHOLIK Ketua RT. 003, RW.01
5 SUSIADI Ketua RW.02
6 NINIK Ketua RT. 001, RW.02
7 SUPIATI Ketua RT. 002, RW.02
8 NUR KHOTIM Ketua RT. 003, RW.02
9 ADI PUTRA Ketua RT. 004, RW.02
10 TOHIR Ketua RW.03
11 NURSAHID Ketua RT. 001, RW.03
12 BUDIYONO Ketua RT. 002, RW.03
13 AHMAD TOHIR Ketua RT. 003, RW.03
14 SUWANTO Ketua RW.04
15 SITI KHOTIMAH Ketua RT. 001, RW.04
16 SUNANDAR Ketua RT. 002, RW.04
17 ROHIM Ketua RT. 003, RW.04
18 ABD. JALIL Ketua RT. 004, RW.04
19 SIDI Ketua RW.05
20 MAHMUD Ketua RT. 001, RW.05
21 TUYAN Ketua RT. 002, RW.05
22 HAMIM Ketua RT. 003, RW.05
23 ARIFIN Ketua RT. 004, RW.05
24 ABDUL ROZAK Ketua RW.06
25 SUBAHAN Ketua RT. 001, RW.06
26 SENTOT WITANTO Ketua RT. 002, RW.06
27 SIANDI Ketua RT. 003, RW.06
28 SAUDI, SE. Ketua RT. 004, RW.06
29 SUDARSONO Ketua RW.07
30 KY. SALEH Ketua RT. 001, RW.07
31 MILA Ketua RT. 002, RW.07
32 SELAMAT JALAN Ketua RW.08
33 AGUS WIJAYA Ketua RT. 001, RW.08
34 MOH LAPI Ketua RT. 002, RW.08
35 NIPAN Ketua RT. 003, RW.08
36 ANWAR NURIS Ketua RW.09
37 ABDUL AZIS Ketua RT. 001, RW.09
38 TARSAN S Ketua RT. 002, RW.09
39 AHMAD SODIQ Ketua RW.10
40 ALWI WIDODO Ketua RT. 001, RW.10
41 INDAH K Ketua RT. 002, RW.10
42 RIYADI Ketua RW.11
43 TITIN R Ketua RT. 001, RW.11
44 SUKIT Ketua RT. 002, RW.11
45 SLAMET Ketua RT. 003, RW.11